Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอุดรธานี
Udon Thani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุดรธานี

ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ในศาลจังหวัดอุดรธานีimage

รายการห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อห้อง คลิกที่รูปเพื่อร่วมห้อง หรือสแกน QR Cpde เพื่อร่วมห้อง หรือคลิป URL เพื่อร่วมห้อง
ห้องพิจารณาคดีที่ 1 https://meet.google.com/toz-zjvv-uiv
ห้องพิจารณาคดีที่ 2 https://meet.google.com/muo-eezn-qyu
ห้องพิจารณาคดีที่ 3 https://meet.google.com/qpu-hmug-dca
ห้องพิจารณาคดีที่ 4 https://meet.google.com/qxu-kvbd-gmc
ห้องพิจารณาคดีที่ 5 https://meet.google.com/ddp-ndij-bab
ห้องพิจารณาคดีที่ 6 https://meet.google.com/hvp-vawa-zor
ห้องพิจารณาคดีที่ 7 https://meet.google.com/jxg-qzai-mys
ห้องพิจารณาคดีที่ 8 https://meet.google.com/nmu-nhoo-wks
ห้องพิจารณาคดีที่ 9 https://meet.google.com/mwm-phqk-ppr
ห้องพิจารณาคดีที่ 10 https://meet.google.com/yap-rpqq-irw
ห้องพิจารณาคดีที่ 11 https://meet.google.com/rpx-cmkq-oxo
ห้องพิจารณาคดีที่ 12 https://meet.google.com/tiw-iojn-qop